Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi


 

Prezes Sądu - Sędzia NSA Grzegorz Jankowski

Sekretariat: Elżbieta Kucharczyk

tel.: 91 48 49 222

Fax: 91 488 07 52

e-mail: 

 

Wiceprezes - Sędzia WSA Anna Sokołowska

Sekretariat: Elżbieta Kucharczyk

tel.: 91 48 49 222

Fax: 91 488 07 52

e-mail: 

 

Dyrektor Sądu Edyta Schoen

tel.: 91 48 49 250

 

Oddział Administracyjno-Gospodarczy

Małgorzata Sobocińska, tel.: 91 48 49 316

Robert Kupiński, tel.: 91 48 49 300

 

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych

Kierownik Oddziału - Dorota Sędzicka

tel.: 91 48 49 302

Magdalena Pakura, tel.: 91 48 49 301

 

Oddział Finansowo - Budżetowy

Kierownik Oddziału Główny Księgowy - Maria Krzysztofik

tel.: 91 48 49 218

Zastępca Głównego Księgowego - Agata Skotarczyk

tel.: 91 48 49 304

 

Wydział I

Przewodniczący Wydziału - Sędzia WSA Anna Sokołowska

Kierownik sekretariatu Wydziału I - Agnieszka Chojnacka

tel.: 91 48 49 228, 91 48 49 226, 91 48 49 211

Fax: 91 48 49 270

e-mail:

właściwość spraw: 602, 604, 611, 622, 630, 637, 652, 653, 655

Sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do Wydziału I jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi wyżej.

Sędziowie: Elżbieta Dziel, Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, Marzena Kowalewska, Jolanta Kwiecińska, Alicja Polańska, Anna Sokołowska, Bolesław Stachura, Joanna Wojciechowska, Ewa Wojtysiak.

Referendarze: Iwona Golec, Aleksandra Jawoszek.

 

Wydział II

Przewodniczący Wydziału - Sędzia WSA Arkadiusz Windak

Kierownik sekretariatu Wydziału II - Monika Kalisińska

tel.: 91 48 49 208, 91 48 49 207

Fax: 91 48 49 270

e-mail:

właściwość spraw: 601, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 654.

Sprawy objęte symbolami 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659 należą do Wydziału II jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin objętych symbolami wymienionymi wyżej.

Sędziowie: Renata Bukowiecka-Kleczaj, Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Marzena Iwankiewicz, Grzegorz Jankowski, Stefan Kłosowski, Maria Mysiak, Katarzyna Sokołowska, Patrycja Joanna Suwaj, Arkadiusz Windak, Krzysztof Szydłowski - asesor sądowy.

Referendarze: Bożena Gonzalez-Perea; Monika Bieńkowska

 

Wydział Informacji Sądowej

Przewodniczący Wydziału / Rzecznik Prasowy - sędzia WSA Maria Mysiak

tel.: 91 48 49 245,  91 48 49 255,  91 48 49 233

Fax: 91 48 49 269

e-mail: 

Kierownik sekretariatu wydziału - Katarzyna Jarosz

tel.: 91 48 49 245

Fax: 91 48 49 269

e-mail: 

 

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu,

tel.: 91 48 49 255,  91 48 49 233

Fax: 91 48 49 269

e-mail: 

 

Biblioteka - Anna Miedzianowska

tel.: 91 48 49 310

Fax: 91 48 49 269

e-mail: 

 

 

Wersja XML