Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uprzejmie informujemy, iż Naczelny Sąd Administracyjny uruchomił - dostępną za pośrednictwem internetu - bazę orzeczeń sądów administracyjnych.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych powstała w celu stworzenia podmiotom zainteresowanym warunków do jak najpełniejszego dostępu do treści rozstrzygnięć sądów administracyjnych.

W bazie znajdują się orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych wydane od stycznia 2004 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane.

Baza ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych.

W przypadku braku w bazie interesującego Państwa orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji Sądowej e-mail: , tel. 91 48 49 255 lub 91 48 49 245.

 

Baza jest dostępna pod adresem:

orzeczenia.nsa.gov.pl

 

Wersja XML