Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czytelnia akt:

Akta spraw są udostępniane w Czytelni Sądu, która  jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Akta do wglądu udostępnia się stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnictwo powinno być aktualne i zgodne z art. 35 i 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Akta udostępniane są, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe.

Osobiste przeglądanie akt w czytelni może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu przeglądania akt pod nr tel.:

Wydział I (pokój nr 006 - parter) przy ul. Łaziebnej 6

tel. 91 48 49 233

Wydział II (pokój nr 5 - parter) przy ul. Staromłyńskiej 10

tel. 91 48 49 255

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  e-mail 

W czytelni jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu 1 osoba.

 

Wersja XML