Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo formularze, których wypełnienie i złożenie jest niezbędne do aplikowania na wolne stanowiska w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym:

DOCAsesor - karta zgłoszenia.doc

PDFAsesor - karta zgłoszenia.pdf

Wersja XML