Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 


Szczecin, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Znak sprawy: ASI-4/18

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie informuje o zamiarze zakupu urządzenia wielofunkcyjnego firmy RICOH model MP C3004ex.

Zakup poniżej progu 30 tys. EURO.        

 

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin.

 

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

1 szt. urządzenie wielofunkcyjne RICOH MP C3004ex z gwarancją producenta 3 lata.  

Urządzenie fabrycznie nowe z oryginalnie dołączonym zestawem tonerów, z polskiej dystrybucji.

Opcjonalnie: cena szafki pod ww. urządzenie.

 

3.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty:

Cena jednostkowa ww. urządzenia wielofunkcyjnego oraz szafki podana w kwocie netto/brutto PLN.

Cena jednostkowa powinna uwzględnić również koszty dostawy wraz z instalacją (uruchomieniem urządzenia) i szkoleniem.

 

4.    Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem faksu
(nr 91 48 49 272) lub poczty elektronicznej na adres:
   
i   
  albo osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Podawczym Sądu (parter, pokój nr 7).

 

5.    Termin realizacji zamówienia:

Sąd planuje zlecenie realizacji zakupu w maju 2018 r.  

 

6.    Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego:

a)  Robert Niezgoda nr tel. 91 48 49 214, e-mail:

b)  Roman Perliński nr tel. 91 48 49 307, e-mail:

 

PDFMPC3004ex.pdf

 

Wersja XML