Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13752165621696216116181871680718022166969596000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12732103441059497951205912534117701425510188130551087910951
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
113651181220457149771166613176103391198711633114231304310536
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1137893341066310305113491172211392971510725139921213711107
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8871125719204902811566935578859628109189115104078907
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0131548518777838854104021126381117692
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000057412920
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 218807
 2. OFERTY PRACY
  Wyświetleń: 22354
 3. Organizacja WSA w Szczecinie
  Wyświetleń: 22046
 4. POSTĘPOWANIA DO 30 TYŚ. EURO
  Wyświetleń: 20952
 5. POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 19302
 6. BAZA ORZECZEŃ Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Wyświetleń: 14526
 7. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 14355
 8. E-WOKANDA
  Wyświetleń: 13883
 9. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13773
 10. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ
  Wyświetleń: 13419
 11. KONTAKT
  Wyświetleń: 10053
 12. Wydziały
  Wyświetleń: 9780
 13. Zasady uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw
  Wyświetleń: 8610
 14. Wpis
  Wyświetleń: 6667
 15. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 6621
 16. Wysokośc wpisów sądowych
  Wyświetleń: 5971
 17. Informacje o sprawach w toku i właściwości sądu
  Wyświetleń: 5958
 18. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 5831
 19. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 5827
 20. Wniesienie skargi
  Wyświetleń: 5541
 21. oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5348
 22. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 5310
 23. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 5260
 24. Podstawa Prawna
  Wyświetleń: 4932
 25. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 4678
 26. Zwolnienie z kosztów sądowych
  Wyświetleń: 4659
 27. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 4614
 28. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4375
 29. Elektroniczna skrzynka podawcza-ePUAP
  Wyświetleń: 4256
 30. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 4102
 31. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 4039
 32. PETYCJE
  Wyświetleń: 3897
 33. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 3880
 34. Zamówienia poniżej 30000 euro.
  Wyświetleń: 3853
 35. Postępowanie uproszczone i mediacyjne
  Wyświetleń: 3797
 36. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3729
 37. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3685
 38. Ruch spraw w 2014 r.
  Wyświetleń: 3673
 39. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3664
 40. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.
  Wyświetleń: 3660
 41. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
  Wyświetleń: 3657
 42. ARCHIWA
  Wyświetleń: 3602
 43. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3589
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3576
 45. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3569
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3567
 47. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 3521
 48. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3487
 49. WSA
  Wyświetleń: 3449
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3393
 51. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 3386
 52. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 3357
 53. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 3356
 54. Majątek
  Wyświetleń: 3325
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3304
 56. ePUAP
  Wyświetleń: 3280
 57. OFERTY DOTYCZĄCE ZBYCIA MAJĄTKU
  Wyświetleń: 3187
 58. Ogłoszenia WSA Szczecin
  Wyświetleń: 2996
 59. za rok 2016
  Wyświetleń: 2789
 60. KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 2784
 61. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2593
 62. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2593
 63. WSA Szczecin
  Wyświetleń: 2474
 64. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA Z SĄDEM
  Wyświetleń: 2404
 65. RODO
  Wyświetleń: 2403
 66. Plany postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 2331
 67. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 2302
 68. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2250
 69. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 2225
 70. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 2224
 71. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W DNIU 2 LISTOPADA 2017 R.
  Wyświetleń: 2210
 72. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 2201
 73. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 2200
 74. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 2198
 75. PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 2168
 76. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2131
 77. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 2076
 78. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - postępowanie unieważnione w dniu 12.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2064
 79. WICEPREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 1933
 80. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 08.09.2017 r. - "Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Łaziebnej nr 6 w Szczecinie na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 1930
 81. Aktualnie brak ofert pracy.
  Wyświetleń: 1874
 82. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie
  Wyświetleń: 1865
 83. za rok 2017
  Wyświetleń: 1821
 84. Elektroniczny Terminarz Rozpraw WSA Szczecin
  Wyświetleń: 1813
 85. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 1791
 86. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 1728
 87. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 1726
 88. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW.
  Wyświetleń: 1693
 89. sprawozdawczość
  Wyświetleń: 1691
 90. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1683
 91. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1661
 92. Informacja o BIP
  Wyświetleń: 1645
 93. WYDZIAŁ II - ogólnoadministracyjny
  Wyświetleń: 1607
 94. Przetarg na usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości
  Wyświetleń: 1582
 95. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 1566
 96. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 1535
 97. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10" - drugie postępowanie z dn. 08.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1528
 98. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - drugie postępowanie z dn. 19.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1510
 99. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10"
  Wyświetleń: 1501
 100. Przetarg na usługę ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 1475
 101. Oświadczenie Sędziego w sprawie publikacji w Kurierze Szczecińskim artykułu pt. „Ile sędzia zarobił za szkolenia?”
  Wyświetleń: 1468
 102. WYDZIAŁ I - finansowy
  Wyświetleń: 1468
 103. KONTAKTY-1
  Wyświetleń: 1462
 104. ZAPYTANIE O CENĘ NA FIREWALL Fortinet FG-81E
  Wyświetleń: 1460
 105. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW
  Wyświetleń: 1398
 106. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU, MIENIA I PRACOWNIKÓW...
  Wyświetleń: 1398
 107. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 1381
 108. Polityka prywatności serwisu szczecin.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1380
 109. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 21.08.2017 r. - "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podziemnych ścian siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10"
  Wyświetleń: 1359
 110. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MONITORÓW LED
  Wyświetleń: 1353
 111. Informacje dotyczące przetwarzania danych
  Wyświetleń: 1307
 112. Zakupu licencji i oprogramowania firmy Microsoft
  Wyświetleń: 1292
 113. Organizacja Sądu
  Wyświetleń: 1282
 114. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1277
 115. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA WEDŁUG SPECYFIKACJI
  Wyświetleń: 1271
 116. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr Og.1126-1/2018
  Wyświetleń: 1269
 117. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ DRUKAREK XEROX
  Wyświetleń: 1258
 118. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1253
 119. za rok 2019
  Wyświetleń: 1232
 120. Zakupu pakietu biurowego firmy Microsoft
  Wyświetleń: 1221
 121. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA LICENCJE MS OFFICE
  Wyświetleń: 1219
 122. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... Z WYKORZYSTANIEM BRAMKOWEGO WYKRYWACZA METALU...
  Wyświetleń: 1202
 123. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1196
 124. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DRUKARKI XEROX
  Wyświetleń: 1194
 125. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KOMPUTERY ACTINA
  Wyświetleń: 1186
 126. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ LICENCJI MS OFFICE
  Wyświetleń: 1180
 127. Zaproszenie do składania ofert na dostawę opraw panelowych LED
  Wyświetleń: 1158
 128. Odpowiedzi na pytania wykonawców ul. Łaziebna 6
  Wyświetleń: 1156
 129. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MONITORY LED
  Wyświetleń: 1146
 130. 2018 Archiwum Postępowań Publicznych
  Wyświetleń: 1140
 131. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr Og.1126-2/2018
  Wyświetleń: 1127
 132. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 1039
 133. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 1038
 134. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W 2018 R.
  Wyświetleń: 1012
 135. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 987
 136. za rok 2018
  Wyświetleń: 970
 137. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 04.05.2018 r.; rozbudowa i przebudowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 817
 138. Zaproszenie do składania ofert na baterię dławikową
  Wyświetleń: 793
 139. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 6 lutego 2019 r. na "Dostawę mebli biurowych do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie"
  Wyświetleń: 787
 140. Zaproszenie do składania ofert na drukarki OKI
  Wyświetleń: 744
 141. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 743
 142. Zaproszenie do składania ofert na urządzenie inwerterowe (klimatyzator)
  Wyświetleń: 711
 143. Zaproszenie do skladania ofert: energia elektryczna 2019 r.
  Wyświetleń: 686
 144. Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej HPE
  Wyświetleń: 685
 145. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania dla systemu EZD
  Wyświetleń: 632
 146. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego RICOH
  Wyświetleń: 626
 147. Zaproszenie do składania ofert na "Instalację i modernizację monitoringu CCTV IP w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie"
  Wyświetleń: 623
 148. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 10.08.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 596
 149. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu typu All in One
  Wyświetleń: 570
 150. Informacja o powołaniach sędziów
  Wyświetleń: 555
 151. Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę istniejącego węzła cieplnego ...
  Wyświetleń: 553
 152. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 485
 153. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania dla systemu EZD (2 kpl.)
  Wyświetleń: 474
 154. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSA SZCZECIN ŁAZIEBNA 6
  Wyświetleń: 461
 155. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu typu All in One (1 kpl.)
  Wyświetleń: 444
 156. Zaproszenie do składania ofert na dostawę zasilacza awaryjnego UPS marki EATON
  Wyświetleń: 442
 157. Zaproszenie do składania ofert na dostawę dysku sieciowego NAS marki Synology
  Wyświetleń: 438
 158. Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usług kierowcy oraz drobnych usług remontowo – naprawczych na rzecz WSA w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 10
  Wyświetleń: 436
 159. Archiwum Postępowań Publicznych
  Wyświetleń: 435
 160. Oświadczenia
  Wyświetleń: 427
 161. Zapraszenie do składania ofert na: Usługi bieżącego sprzątania i utrzymania czystości wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 oraz sprzątanie przyległego, utwardzonego terenu zewnętrznego
  Wyświetleń: 419
 162. Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby Archiwum Zakładowego w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 10”
  Wyświetleń: 408
 163. Zaproszenie do składania ofert na "Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości”
  Wyświetleń: 407
 164. KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 2020r.
  Wyświetleń: 398
 165. Zapytanie cenowe na świadczenie usług portierskich w budynku I Wydziału Orzeczniczego WSA w Szczecinie mieszczącym się przy ul. Łaziebnej 6.
  Wyświetleń: 394
 166. Zapytanie cenowe na usługi bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w budynku I Wydziału Orzeczniczego WSA w Szczecinie mieszczącym się przy ul. Łaziebnej 6 oraz sprzątanie przyległego, utwardzonego terenu zewnętrznego.
  Wyświetleń: 394
 167. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 383
 168. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych marki SHARP
  Wyświetleń: 375
 169. Sprawozdawczość finansowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 357
 170. Informacja o zbędnych i zużytych składniach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 354
 171. Zaproszenie do składania ofert na dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku, zakup i montaż elektrycznych trójfazowych przepływowych podgrzewaczy wody.
  Wyświetleń: 334
 172. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 327
 173. Informatyzacja sądownictwa administracyjnego – informacje ogólne
  Wyświetleń: 318
 174. Zaproszenie do składania ofert na dostawę skanerów KODAK wraz z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 247
 175. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 196
 176. Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok
  Wyświetleń: 145
 177. Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usługi dezynfekcji wybranych pomieszczeń parteru budynków Sądu w dni rozpraw
  Wyświetleń: 136
 178. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dezynfekcji wybranych pomieszczeń budynków Sądu
  Wyświetleń: 116
 179. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia Barracuda Backup Server 490 wraz z rocznymi licencjami producenta Energize Updates i Instant Replacement
  Wyświetleń: 57
 180. Zaproszenie do składania ofert na PODGRZEWACZE WODY
  Wyświetleń: 47
 181. Zapytanie cenowe na usługę mycia okien
  Wyświetleń: 25
Wersja XML