Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
977600000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158041648014742136821899811992117161240519221122501376312438
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
137521654916958161131818316785177601668614668153831542516920
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12730103401059397921205812528117691425510188130461087910951
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
113651181220436149651166313170103381198611633114231303910535
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1137893341066310305113491172211392971310725139891213711104
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8871125719204902811566935578859628109189115104078907
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0131548518777838854104021126381117692
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000057412920
 1. Strona główna
  Wyświetleń: 260611
 2. OFERTY PRACY
  Wyświetleń: 28396
 3. Organizacja WSA w Szczecinie
  Wyświetleń: 26666
 4. Postępowania od 01.01.2021 r.
  Wyświetleń: 24352
 5. Postępowania do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 22633
 6. E-WOKANDA
  Wyświetleń: 19917
 7. BAZA ORZECZEŃ Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Wyświetleń: 19314
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17382
 9. ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
  Wyświetleń: 17030
 10. KONTAKT
  Wyświetleń: 16215
 11. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ
  Wyświetleń: 15370
 12. Wydziały
  Wyświetleń: 12407
 13. Zasady uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw
  Wyświetleń: 12021
 14. Wniesienie skargi
  Wyświetleń: 10015
 15. Wpis
  Wyświetleń: 9191
 16. KOMUNIKATY
  Wyświetleń: 8969
 17. Wydział Informacji Sądowej
  Wyświetleń: 8412
 18. Informacje o sprawach w toku i właściwości sądu
  Wyświetleń: 7960
 19. oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7653
 20. Skargi i wnioski
  Wyświetleń: 7454
 21. Wysokośc wpisów sądowych
  Wyświetleń: 7445
 22. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 7166
 23. Podstawa Prawna
  Wyświetleń: 6990
 24. Opłata kancelaryjna
  Wyświetleń: 6913
 25. Prawo pomocy
  Wyświetleń: 6692
 26. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6529
 27. Elektroniczna skrzynka podawcza-ePUAP
  Wyświetleń: 6436
 28. Czytelnia akt
  Wyświetleń: 6230
 29. Zwolnienie z kosztów sądowych
  Wyświetleń: 5910
 30. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
  Wyświetleń: 5799
 31. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5529
 32. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA Z SĄDEM
  Wyświetleń: 5495
 33. PETYCJE
  Wyświetleń: 5319
 34. Postępowanie uproszczone i mediacyjne
  Wyświetleń: 5319
 35. Przyjmowanie spraw
  Wyświetleń: 5294
 36. Pytania prejudycjalne
  Wyświetleń: 5293
 37. ARCHIWA
  Wyświetleń: 5151
 38. WSA
  Wyświetleń: 5109
 39. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 4968
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4929
 41. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4840
 42. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4817
 43. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4815
 44. Kolejność załatwiania spraw
  Wyświetleń: 4811
 45. Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze.
  Wyświetleń: 4786
 46. Konstytucja (wyciąg)
  Wyświetleń: 4780
 47. Ruch spraw w 2014 r.
  Wyświetleń: 4766
 48. Plany postępowań o udzielenie zamówienia
  Wyświetleń: 4710
 49. Majątek
  Wyświetleń: 4671
 50. Zatrudnienie - dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 4554
 51. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
  Wyświetleń: 4552
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4511
 53. Rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych
  Wyświetleń: 4471
 54. Zamówienia poniżej 30000 euro.
  Wyświetleń: 4458
 55. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4419
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4303
 57. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4142
 58. WSA Szczecin
  Wyświetleń: 4081
 59. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 4054
 60. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 3985
 61. ePUAP
  Wyświetleń: 3970
 62. RODO
  Wyświetleń: 3960
 63. Ogłoszenia WSA Szczecin
  Wyświetleń: 3620
 64. OFERTY DOTYCZĄCE ZBYCIA MAJĄTKU
  Wyświetleń: 3615
 65. za rok 2016
  Wyświetleń: 3549
 66. KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 3231
 67. Petycje jednostkowe
  Wyświetleń: 3227
 68. Petycje wielokrotne
  Wyświetleń: 3033
 69. sprawozdawczość
  Wyświetleń: 3000
 70. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2717
 71. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W DNIU 2 LISTOPADA 2017 R.
  Wyświetleń: 2678
 72. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
  Wyświetleń: 2661
 73. Oświadczenie Sędziego w sprawie publikacji w Kurierze Szczecińskim artykułu pt. „Ile sędzia zarobił za szkolenia?”
  Wyświetleń: 2657
 74. Elektroniczny Terminarz Rozpraw WSA Szczecin
  Wyświetleń: 2649
 75. Przepisy wprowadzające ustawę
  Wyświetleń: 2641
 76. Koszty doradców podatkowych
  Wyświetleń: 2621
 77. Koszty radców prawnych
  Wyświetleń: 2618
 78. PREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 2611
 79. Koszty adwokackie
  Wyświetleń: 2581
 80. Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu na stanowisko asystenta sędziego
  Wyświetleń: 2512
 81. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - postępowanie unieważnione w dniu 12.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2501
 82. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 08.09.2017 r. - "Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Łaziebnej nr 6 w Szczecinie na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 2437
 83. za rok 2017
  Wyświetleń: 2427
 84. WICEPREZES WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
  Wyświetleń: 2381
 85. za rok 2019
  Wyświetleń: 2322
 86. Informacje dotyczące przetwarzania danych
  Wyświetleń: 2315
 87. Klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 2278
 88. Aktualnie brak ofert pracy.
  Wyświetleń: 2276
 89. Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 2273
 90. WYDZIAŁ II - ogólnoadministracyjny
  Wyświetleń: 2250
 91. Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu na stanowisko asystenta sędziego - ogłoszenie
  Wyświetleń: 2211
 92. Informacja o BIP
  Wyświetleń: 2121
 93. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 2112
 94. Przetarg na usługę ochrony mienia, budynku i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 2084
 95. Oświadczenia
  Wyświetleń: 2071
 96. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 2070
 97. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW.
  Wyświetleń: 2036
 98. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 2011
 99. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2008
 100. LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO TRZECIEGO ETAPU
  Wyświetleń: 1964
 101. ZAPYTANIE O CENĘ NA FIREWALL Fortinet FG-81E
  Wyświetleń: 1964
 102. 2018 Archiwum Postępowań Publicznych
  Wyświetleń: 1956
 103. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Przebudowa budynku ul. ŁAZIEBNA 6" - drugie postępowanie z dn. 19.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1939
 104. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10" - drugie postępowanie z dn. 08.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1934
 105. Przetarg na usługi ochrony osób, mienia, budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości
  Wyświetleń: 1908
 106. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ul. STAROMŁYŃSKA 10"
  Wyświetleń: 1901
 107. INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
  Wyświetleń: 1854
 108. KONTAKTY-1
  Wyświetleń: 1848
 109. WYDZIAŁ I - finansowy
  Wyświetleń: 1845
 110. Zakupu licencji i oprogramowania firmy Microsoft
  Wyświetleń: 1786
 111. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW
  Wyświetleń: 1726
 112. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... W ZAKRESIE BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ BUDYNKU, MIENIA I PRACOWNIKÓW...
  Wyświetleń: 1723
 113. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 21.08.2017 r. - "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podziemnych ścian siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10"
  Wyświetleń: 1716
 114. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MONITORÓW LED
  Wyświetleń: 1715
 115. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DRUKARKI XEROX
  Wyświetleń: 1713
 116. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1712
 117. Polityka prywatności serwisu szczecin.wsa.gov.pl
  Wyświetleń: 1692
 118. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr Og.1126-1/2018
  Wyświetleń: 1671
 119. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1644
 120. Organizacja Sądu
  Wyświetleń: 1631
 121. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA URZĄDZENIA WEDŁUG SPECYFIKACJI
  Wyświetleń: 1622
 122. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1619
 123. Odpowiedzi na pytania wykonawców ul. Łaziebna 6
  Wyświetleń: 1614
 124. Zakupu pakietu biurowego firmy Microsoft
  Wyświetleń: 1609
 125. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ DRUKAREK XEROX
  Wyświetleń: 1608
 126. za rok 2018
  Wyświetleń: 1605
 127. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ LICENCJI MS OFFICE
  Wyświetleń: 1594
 128. Informacja o powołaniach sędziów
  Wyświetleń: 1593
 129. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 1568
 130. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA LICENCJE MS OFFICE
  Wyświetleń: 1545
 131. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO Nr Og.1126-2/2018
  Wyświetleń: 1537
 132. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KOMPUTERY ACTINA
  Wyświetleń: 1525
 133. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA, BUDYNKU I PRACOWNIKÓW... Z WYKORZYSTANIEM BRAMKOWEGO WYKRYWACZA METALU...
  Wyświetleń: 1524
 134. KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO 2020r.
  Wyświetleń: 1501
 135. Zaproszenie do składania ofert na dostawę opraw panelowych LED
  Wyświetleń: 1495
 136. DODATKOWE DNI WOLNE OD PRACY W 2018 R.
  Wyświetleń: 1464
 137. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MONITORY LED
  Wyświetleń: 1451
 138. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
  Wyświetleń: 1449
 139. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 1330
 140. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1298
 141. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 04.05.2018 r.; rozbudowa i przebudowa węzła cieplnego oraz przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 1255
 142. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ENERGII
  Wyświetleń: 1226
 143. Zaproszenie do składania ofert na baterię dławikową
  Wyświetleń: 1203
 144. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 6 lutego 2019 r. na "Dostawę mebli biurowych do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie"
  Wyświetleń: 1200
 145. Zaproszenie do składania ofert na drukarki OKI
  Wyświetleń: 1144
 146. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 1095
 147. Zaproszenie do składania ofert na "Instalację i modernizację monitoringu CCTV IP w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie"
  Wyświetleń: 1083
 148. Zaproszenie do skladania ofert: energia elektryczna 2019 r.
  Wyświetleń: 1065
 149. Zaproszenie do składania ofert na urządzenie inwerterowe (klimatyzator)
  Wyświetleń: 1050
 150. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 10.08.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Wyświetleń: 1042
 151. Zaproszenie do składania ofert na dostawę macierzy dyskowej HPE
  Wyświetleń: 1037
 152. Informacja o zbędnych i zużytych składniach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 1011
 153. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania dla systemu EZD
  Wyświetleń: 972
 154. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego RICOH
  Wyświetleń: 951
 155. Zgłaszanie kandydatur na wolne stanowisko sędziego
  Wyświetleń: 928
 156. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu typu All in One
  Wyświetleń: 912
 157. Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę istniejącego węzła cieplnego ...
  Wyświetleń: 860
 158. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania dla systemu EZD (2 kpl.)
  Wyświetleń: 858
 159. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSA SZCZECIN ŁAZIEBNA 6
  Wyświetleń: 849
 160. Zaproszenie do składania ofert na dostawę zasilacza awaryjnego UPS marki EATON
  Wyświetleń: 824
 161. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 817
 162. Zaproszenie do składania ofert na dostawę dysku sieciowego NAS marki Synology
  Wyświetleń: 812
 163. Sprawozdawczość finansowa za 2018 rok
  Wyświetleń: 798
 164. Zaproszenie do składania ofert na "Usługę ochrony mienia i osób w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości”
  Wyświetleń: 789
 165. Informatyzacja sądownictwa administracyjnego – informacje ogólne
  Wyświetleń: 787
 166. Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usług kierowcy oraz drobnych usług remontowo – naprawczych na rzecz WSA w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 10
  Wyświetleń: 778
 167. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości
  Wyświetleń: 776
 168. Zapytanie cenowe na świadczenie usług portierskich w budynku I Wydziału Orzeczniczego WSA w Szczecinie mieszczącym się przy ul. Łaziebnej 6.
  Wyświetleń: 774
 169. Zapraszenie do składania ofert na: Usługi bieżącego sprzątania i utrzymania czystości wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie sądu przy ul. Staromłyńskiej 10 oraz sprzątanie przyległego, utwardzonego terenu zewnętrznego
  Wyświetleń: 773
 170. Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu typu All in One (1 kpl.)
  Wyświetleń: 771
 171. Archiwum Postępowań Publicznych
  Wyświetleń: 758
 172. Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych na potrzeby Archiwum Zakładowego w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 10”
  Wyświetleń: 753
 173. Zapytanie cenowe na usługi bieżącego sprzątania i utrzymania czystości w budynku I Wydziału Orzeczniczego WSA w Szczecinie mieszczącym się przy ul. Łaziebnej 6 oraz sprzątanie przyległego, utwardzonego terenu zewnętrznego.
  Wyświetleń: 742
 174. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych marki SHARP
  Wyświetleń: 740
 175. Zaproszenie do składania ofert na dostosowanie instalacji elektrycznej w budynku, zakup i montaż elektrycznych trójfazowych przepływowych podgrzewaczy wody.
  Wyświetleń: 705
 176. Postępowania do 130 tys. zł
  Wyświetleń: 676
 177. Zaproszenie do składania ofert na dostawę skanerów KODAK wraz z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 611
 178. Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok
  Wyświetleń: 589
 179. Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości - ADM.251.2.2020
  Wyświetleń: 551
 180. Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usługi dezynfekcji wybranych pomieszczeń parteru budynków Sądu w dni rozpraw
  Wyświetleń: 538
 181. za rok 2020
  Wyświetleń: 501
 182. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż energii elektrycznej dla budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10 i przy ul. Łaziebnej 6
  Wyświetleń: 499
 183. Zaproszenie do składania ofert na PODGRZEWACZE WODY
  Wyświetleń: 468
 184. za rok 2021
  Wyświetleń: 449
 185. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi dezynfekcji wybranych pomieszczeń budynków Sądu
  Wyświetleń: 431
 186. Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż systemu nagłośnienia firmy BOSCH DICENTIS
  Wyświetleń: 403
 187. Zapytanie cenowe na usługę mycia okien
  Wyświetleń: 357
 188. Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług porządkowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
  Wyświetleń: 346
 189. Zaproszenie do składania ofert na dostawę notebooków marki DELL
  Wyświetleń: 332
 190. Zaproszenie do składania ofert na dostawę notebooków marki LENOVO
  Wyświetleń: 325
 191. Zaproszenie do składania ofert na dostawę jednostek centralnych marki DELL
  Wyświetleń: 324
 192. Zaproszenie do składania ofert na urządzenie wielofunkcyjne SHARP MX-3071
  Wyświetleń: 317
 193. Zaproszenie do składania ofert cenowych na bramkowy wykrywacz metali
  Wyświetleń: 312
 194. Informacja o zbędnych składniach majątku ruchomego
  Wyświetleń: 306
 195. Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia Barracuda Backup Server 490 wraz z rocznymi licencjami producenta Energize Updates i Instant Replacement
  Wyświetleń: 304
 196. Zaproszenie do składania ofert na dostawę skanerów KODAK wraz z oprogramowaniem Alaris Capture Pro
  Wyświetleń: 285
 197. Zaproszenie do złożenia ofert na usługę zimowego utrzymania budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 10 i ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie
  Wyświetleń: 273
 198. Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok
  Wyświetleń: 251
 199. Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup sprzętu audio wideo do obsługi i prowadzenia rozpraw odmiejscowionych.
  Wyświetleń: 213
 200. Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług zimowego utrzymania budynków WSA w Szczecinie oraz okalającego terenu zewnętrznego.
  Wyświetleń: 176
 201. Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej
  Wyświetleń: 163
 202. Zapytanie ofertowe na dostawę jednostek centralnych marki DELL Opitplex
  Wyświetleń: 150
 203. Informacja o zużytych (uszkodzonych) składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Wyświetleń: 39
Wersja XML