Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym z dnia 27.06.2018 r.: Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej.

Strona archiwalna

 

 

Szczecin, dnia 17 lipca 2018 r.

Nr sprawy: Adm-227-4/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA CIEPLNEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA O MODUŁ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE”

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 11:30, nie złożono żadnej oferty. Mając na uwadze powyższe okoliczności zamawiający unieważnił postępowanie w oparciu o wymienioną podstawę prawną.

 


„Roboty budowlane i instalacyjne polegające na rozbudowie istniejącego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o moduł ciepłej wody użytkowej oraz przebudowie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie”.

 

PDFOgłoszenie nr 579567-N-2018 z dn. 27.06.2018 o zamówieniu Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego c.o. o moduł CWU oraz przebudowa instalacji CWU w budynku WSA w Szczecinie.pdf

DOCSIWZ_cwu_węzeł_z 26.06.18_na BIP_w.II.doc

PDFSIWZ_węzeł_cwu.pdf

DOCZał. 1 formularz oferty.doc

DOCZał. 2 oswiadczenie wykluczenie.doc

DOCXZał. 3 oswiadczenie warunki udziału.docx

DOCZał. 4 wzór umowy węzeł_26.06.18_ostateczny do siwz.doc

DOCXWarunki gwarancji do umowy_zał. 3.docx

DOCXOświadczenie wykonawcy do umowy_zał. 4.docx

PDFZał. 4 wzór umowy węzeł_26.06.18.pdf

DOCZał. 5 wzór zobowiązania.doc

 

 

Dokumentacja lista:

PDFZał. 6_siwz_dokumentacja_lista.pdf

PDF6.1 projekt budowlany przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej.pdf

ZIP6.1-rzuty-do-projektu-cwu.zip

PDF6.2 STWIOR inż D. Stasik.pdf

PDF6.3 projekt bud wyk rozbudowy wezła branża sanitarna.pdf

PDF6.4 projekt bud wyk rozbudowy wezła branża elektryczna.pdf

DOCXZał. 6.5. opis przedmiotu zam_ do SiWZ węzeł cieplny.docx

DOCXZał. 6.6.opis przedmiotu zam_do SIWZ instalcja ciepłej wody użytkowej.docx

ZIP6.7 inwentaryzacja architektoniczna budynku.zip

ZIP6.8 STWIOR B. Wilczek.zip

DOCXZał. 7 oświadczenie RODO.docx

Wersja XML