Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej,  otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

Skrytka na ePUAP:  /ESP_WSASZ/SkrytkaESP  oraz  /ESP_WSASZ/skrytka

Instrukcja dla stron postępowania (w jaki sposób złożyć pismo elektroniczne, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt sądowych online)

Informatyzacja sądownictwa administracyjnego – informacje ogólne

Elektroniczna skrzynka podawcza-ePUAP

Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA)      

 
Wersja XML