Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania (1,50MB)

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:   PDF20201130142625267.pdf (696,70KB)

 


Pytania wykonawców znak sprawy ADM.251.1.2020

 


Szczecin, dn. 19.11.2020 r.

Znak sprawy: ADM. 251.1.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pn.:

 

„Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości”

 

 

Załączniki:

PDFOgłoszenia o zamówieniu ochrona fizyczna.pdf (349,06KB)
DOCXzałącznik 1 - Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia.docx (49,94KB)
PDFzałącznik 1 - Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia.pdf (177,79KB)
DOCXzałącznik 2 - Ogłoszenia Formularz ofertowy.docx (29,54KB)
PDFzałącznik 2 - Ogłoszenia Formularz ofertowy.pdf (222,83KB)
XLSXzałącznik 2 - Ogłoszenia Formularz ofertowy.xlsx (16,50KB)
PDFzałącznik 2 - Ogłoszenia Formularz ofertowy xlsx.pdf (189,04KB)
DOCXzałącznik 3 - Ogłoszenia Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.docx (26,80KB)
PDFzałącznik 3 - Ogłoszenia Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.pdf (181,39KB)
DOCXzałącznik 4 - Ogłoszenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich.docx (24,65KB)
PDFzałącznik 4 - Ogłoszenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich.pdf (197,70KB)
DOCXzałącznik 5 - Ogłoszenia Wykaz usług.docx (19,02KB)
PDFzałącznik 5 - Ogłoszenia Wykaz usług.pdf (95,06KB)
DOCXzałącznik 5A - Ogłoszenia Doświadczenie wykonawcy (na potrzeby kryterium oceny ofert).docx (26,63KB)
PDFzałącznik 5A - Ogłoszenia Doświadczenie wykonawcy (na potrzeby kryterium oceny ofert).pdf (116,27KB)
DOCXzałącznik 6 - Ogłoszenia Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (19,88KB)
PDFzałącznik 6 - Ogłoszenia Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (116,13KB)
PDFzałącznik 7 - Ogłoszenia Wzór umowy.pdf (271,95KB)

DOCzałącznik 3 - Umowy Umowa powierzenia danych.doc (105,00KB)
PDFzałącznik 3 - Umowy Umowa powierzenia danych.pdf (244,91KB)
DOCXzałącznik 4 - Umowy Protokół zdawczo odbiorczy obiektu.docx (25,97KB)
PDFzałącznik 4 - Umowy Protokół zdawczo odbiorczy obiektu.pdf (116,62KB)
DOCXzałącznik 5 - Umowy Protokół zdawczo odbiorczy pilotów.docx (24,48KB)
PDFzałącznik 5 - Umowy Protokół zdawczo odbiorczy pilotów.pdf (107,71KB)
DOCXzałącznik 6 - Umowy Wykaz osób.docx (18,58KB)
PDFzałącznik 6 - Umowy Wykaz osób.pdf (126,21KB)
DOCXzałącznik 7 - Umowy Wzór oświadczenia.docx (24,94KB)
PDFzałącznik 7 - Umowy Wzór oświadczenia.pdf (82,88KB)
DOCXzałącznik 8 - Umowy Wzór protokołu potwierdzenia wykonania usługi.docx (24,51KB)
PDFzałącznik 8 - Umowy Wzór protokołu potwierdzenia wykonania usługi.pdf (137,49KB)