Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Godziny urzędowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

 

Sekretariat Prezesa: tel. 91 48 49 222

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy wtorek

w godzinach 9:00 – 11:00


 

Wydział Informacji Sądowej: tel. 91 48 49 255, 91 48 49 245

Wydział Informacji Sądowej udziela informacji oraz przyjmuje interesantów

w godzinach 7:30 – 15:00

Wydział Informacji Sądowej udostępnia akta spraw do wglądu

w godzinach 7:30 – 15:00

e-mail: 


 

Biuro Podawcze: tel. 91 48 49 257, fax: 91 48 49 270

Biuro Podawcze przyjmuje pisma 

w godzinach 7:30 – 15:00


 

Kasa Sądu jest czynna:

w godzinach 9:00 – 15:00

 

 

Wersja XML