Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA: Wydział Informacji Sądowej WSA w Szczecinie uprzejmie informuje, że od dnia 9 listopada 2020 r. wszystkie wyniki rozstrzygnięć w sprawach rozpoznawanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, również na posiedzeniach niejawnych, dostępne są na e-Wokandzie.

e-Wokanda  dostępna jest pod adresem:

  http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/szczecin/

Treść wydanego w sprawie orzeczenia (wynik posiedzenia) jest dostępna w e-Wokandzie przez 30 dni, licząc od dnia jego wydania.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML